Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.

Nawigacja
Strona Główna
Wójt Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
OPS
GOKSiR
Biblioteka
Szkoły
PODR
Ikonka
Kontakt telefoniczny
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI !!!
Mapa Gminy
Punkty adresowe
Turystyka
Charakterystyka gminy
Historia miejscowości
Muzeum Hymnu Narodowego
Kościoły
Pomniki
Pomniki przyrody
Skok w naturę
Szlak Wybickiego
Baza noclegowa
Inwestycje
Tablice informacyjne oraz foldery promocyjne
Rewitalizacja centrum miejscowości Liniewko Kościerskie
Zagospodarowanie terenów gminnych przy Jeziorze Barkocińskim
Renaturyzacja Jeziora Lubańskiego oraz oznaczenie pomników przyrody
Rewitalizacja centrum miejscowości Szatarpy
Ścieżka pieszo - rowerowa Nowa Karczma - Zielona Wieś
Wyposażenie świetlic wiejskich
Orlik 2012
Usuwanie azbestu
Plac zabaw nad rzeką Leniwka
Kanalizacja i ujęcie wody Nowa Karczma
Ścieżka rowerowa Jezioro Łąkie - Muzeum Hymnu Narodowego
Gminna Hala Sportowa w Nowej Karczmie
Wyposażenie GOKSiR w sprzęt nagłaśniający i namiot
Środowiskowa Sala Sportowa w Lubaniu
Modernizacja boiska w Nowej Karczmie
Stadion piłkarski w Grabowie Kościerskim
Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Starym Barkoczynie
Świetlica wiejska w Skrzydłowie
Świetlica wiejska w Grabówku
Świetlica wiejska w Grabowie Kościerskim
Świetlica wiejska w Nowej Karczmie
Kanalizacja Lubań-Nowy Barkoczyn
Ujęcie wody Grabowo Kościerskie i wodociąg Jasiowa Huta
Do pobrania
Pobierz WNIOSEK
Działalność gospodarcza
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Plan Rozwoju
Pozostałe
Fotogaleria

Dyżury aptek
Przydatne strony

Szukaj
Napisz e-mail
BIP
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Witamy

Nowa Karczma to gmina leżąca na terenie Pojezierza Kaszubskiego, w centralnej części województwa pomorskiego, w powiecie kościerskim. Liczy 6700 mieszkańców i jest podzielona na 17 sołectw. Powierzchnia gminy to 11.309 ha, z czego użytki rolne stanowią ponad 7.800 ha. Obszar jej charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu, powstałą w wyniku ostatniego zlodowacenia, z ciągami moren czołowych, sandrami oraz dużą ilością jezior o powierzchni niemal 300 ha. Największe z nich to Grabowskie, Grabówko i Małe Kamionki. Na terenie gminy ustanowiono sześć obszarów należących do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, powstały trzy Obszary Chronionego Krajobrazu, a także wyznaczono kilkanaście pomników przyrody. Przez teren Gminy przebiegają dwa istotne szlaki komunikacyjne. Jeden łączący Gdańsk z Chojnicami, natomiast drugi Starogard Gdański z Kartuzami. Swoistą perłą na obszarze gminy jest XVII- wieczny dworek w Będominie należący niegdyś do twórcy hymnu narodowego Józefa Wybickiego. Obecnie mieści się tam Muzeum Hymnu Narodowego z wyjątkowo cennymi zbiorami prezentowanymi na ekspozycjach stałych oraz tematycznych wystawach czasowych. W Będominie organizowane są również cykliczne imprezy historyczno-patriotyczne i sportowe jak Majówka z gen. Józefem Wybickim, Batalia Napoleońska, czy Bieg Mazurka Dąbrowskiego.

Szkolenie

Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”. Szczegóły znajdują się na stronie LGR Morenka.

Wybory do Izb Rolniczych - kandydaci

W związku z zarządzonymi przez Krajową Radę Izb Rolniczych, wyborami do Rad Powiatowych Izb Rolniczych informujemy, że w Gminie Nowa Karczma głosowanie odbędzie się dnia 31 maja 2015 roku w godz. 8.00-18.00 w lokalu wyborczym w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie, ul. Szkolna 5


Załącznik - zarejestrowani kandydaci
Wybory do Izb Rolniczych

Informujemy, że 31 maja 2015 odbędą się Wybory do Izb Rolniczych, szczegóły na plakacie.

Zaproszenie

Lokalna Grupa Działania Stolem zaprasza na spotkanie podsumowująco - konsultacyjne. Na spotkaniu zostaną przekazane informacje dot. zrealizowanych inwestycji z Osi 4 Leader PROW 2007 - 2013 oraz skonsultowane plany mieszkańców obszaru LGD na nową perspektywę finansową w ramach RLKS 2014 - 2020. Szczegóły na plakacie.

VII uroczyste posiedzenie Rady Gminy

W dniu 16 maja 2015 r. o godz. 14.00 w Gminnej Hali Sportowej w Nowej Karczmie z okazji 25-lecia Samorządu odbyło się VII uroczyste posiedzenie Rady Gminy Nowa Karczma. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Kleinszmidt, który stwierdził prawomocność posiedzenia, przywitał zaproszonych Gości i zaprosił do stołu prezydialnego obecnych Przewodniczących wszystkich kadencji Rady Gminy w osobach: Waldemar Truszczyński, Tadeusz Ebertowski, Marek Wołoszyk i Wójtów: Alojzy Szoska i Andrzej Pollak.

Edukacja i kształcenie zawodowe z Funduszami Europejskimi na lata 2014 – 2020

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Edukacja i kształcenie zawodowe z Funduszami Europejskimi na lata 2014 – 2020”. Spotkania poświęcone będą zagadnieniom związanym z edukacją i kształceniem zawodowym w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Dzień Dziecka

Jak co roku serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami na obchody Dnia Dziecka. W programie m.in. spektakl teatralny, animacje i zabawy z aktorami, malowanie twarzy,mini wesołe miasteczko, kiełbaski z grilla oraz inne atrakcje. Więcej informacji na plakacie.

Spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne „Program Sektorowy Energetyki Odnawialnej” które odbędzie się 26 maja 2015 roku, w godz. 13.00-15.00 w Urzędzie Gminy Nowa Karczma. Uzupełnieniem konsultacji będzie wizyta "Autobusu Energetycznego, czyli mobilnego centrum edukacyjno - informacyjnego przeciwdziałania zmianom klimatu" , którego postój został zaplanowany 26 maja w godzinach 16:00 - 18:00. przy Zespole Szkół w Nowej Karczmie.

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na VII uroczystą Sesję Rady Gminy Nowa Karczma z okazji 25-lecia Samorządu, która odbędzie się w dniu 16 maja 2015 r. o godz. 14:00 w Gminnej Hali Sportowej w Nowej Karczmie.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Szanowni Państwo,
Dotychczasowa Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej przyjęta przez Radę Powiatu Kościerskiego Uchwałą Nr LIII/52/2010 z dnia 24 września 2010 r. stała się wraz z upływem czasu dokumentem wymagającym sporządzenia aktualizacji. Fakt ten wynika w dużej mierze z samej istoty tegoż dokumentu, który ze względu na swój długookresowy charakter wymaga z biegiem czasu weryfikacji i dostosowania do obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej. „Kroczące” planowanie strategiczne pozwala dostosować politykę rozwoju regionu do zmian zachodzących w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Dzięki temu, możliwe jest doprowadzenie do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie obszaru funkcjonalnego, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju obszaru.
W związku z tym, dnia 14.05.2015 o godzinie 10.00 w GOKSiR w Nowej Karczmie, ul. Szkolna 5, zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii.

Pełna treść zaproszenia
Festiwal Zdrowia

Zapraszamy na Festiwal Zdrowia - Dni Otwarte Funduszy Europejskich, który odbędzie się w sobotę 9 maja 2015 r. o godzinie 15:00 na placu przy Zespole Szkół w Lipuszu.

Strona 1 z 65 1 2 3 4 > >>
Zobacz FILM
Losowa fotografia
Zegar
Gospodarka odpadami
Rozbudowa kanalizacji
Świetlica wiejska
Indywid. nauczania
PO Ryby
PROW - wod-kan.
PROW - Odnowa wsi
PROW - LEADER
KAPITAŁ LUDZKI - II ed.
KAPITAŁ LUDZKI
Gosp. Niskoemisyjna
Polecamy


Szukasz pomocy

Mapa interaktywna
Folder gminy
Folder gminy w pliku pdf 4,3 MB> </a></center></td>
</tr>
</table>
<table cellpadding=
e-PIT
Imprezy
Info
Godziny przyjęć
Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 715 - 1515
ePUAP
Wrota Pomorza
Fundusze EOG
Zapytaj o fundusze