Urząd Gminy Nowa Karczma

Strona główna

Nowa Karczma to gmina leżąca na terenie Pojezierza Kaszubskiego, w centralnej części województwa pomorskiego, w powiecie kościerskim. Liczy 6700 mieszkańców i jest podzielona na 17 sołectw. Powierzchnia gminy to 11.309 ha, z czego użytki rolne stanowią ponad 7.800 ha. Obszar jej charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu, powstałą w wyniku ostatniego zlodowacenia, z ciągami moren czołowych, sandrami oraz dużą ilością jezior o powierzchni niemal 300 ha. Największe z nich to Grabowskie, Grabówko i Małe Kamionki. Na terenie gminy ustanowiono sześć obszarów należących do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, powstały trzy Obszary Chronionego Krajobrazu, a także wyznaczono kilkanaście pomników przyrody. Przez teren Gminy przebiegają dwa istotne szlaki komunikacyjne. Jeden łączący Gdańsk z Chojnicami, natomiast drugi Starogard Gdański z Kartuzami. Swoistą perłą na obszarze gminy jest XVII- wieczny dworek w Będominie należący niegdyś do twórcy hymnu narodowego Józefa Wybickiego. Obecnie mieści się tam Muzeum Hymnu Narodowego z wyjątkowo cennymi zbiorami prezentowanymi na ekspozycjach stałych oraz tematycznych wystawach czasowych. W Będominie organizowane są również cykliczne imprezy historyczno-patriotyczne i sportowe jak Majówka z gen. Józefem Wybickim, Batalia Napoleońska, czy Bieg Mazurka Dąbrowskiego.


Unia Europejska logo


Najnowsze aktualności

Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ustawie o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizowanym w ramach "Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

22 maja 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 18 maja 2018 r.

VII Pomorski Festiwal Piłki Ręcznej w Nowej Karczmie

Powiększ zdjęcie

18 maja 2018r. w piątkowe popołudnie rozpoczął się VII Pomorski Festiwal Piłki Ręcznej w Nowej Karczmie. Uroczystego otwarcia dokonali prof. dr hab. Janusz Czerwiński i Wójt Gminy Nowa Karczma Andrzej Pollak. W trzydniowej rywalizacji wzięło udział 12 drużyn dziewcząt (rocznik 204 i młodsze).

22 maja 2018
Czytaj więcej o: VII Pomorski Festiwal Piłki Ręcznej w Nowej Karczmie

VII Pomorski Festiwal Piłki Ręcznej w Nowej Karczmie

Powiększ zdjęcie Plakat

Serdecznie zapraszamy na VII Pomorski Festiwal Piłki Ręcznej w Nowej Karczmie, więcej szczegółów na plakacie.

20 maja 2018
Czytaj więcej o: VII Pomorski Festiwal Piłki Ręcznej w Nowej Karczmie

HONOROWY OBYWATEL GMINY NOWA KARCZMA

Powiększ zdjęcie

Rada Gminy Nowa Karczma w dniu 16.05.2018r. podjęła uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Nowa Karczma Pani prof. dr hab. Elżbiecie Adamkiewicz-Drożyńskiej. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

20 maja 2018
Czytaj więcej o: HONOROWY OBYWATEL GMINY NOWA KARCZMA

Noc Muzeów w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

Powiększ zdjęcie Plakat

Zapraszamy na Noc Muzeów w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Szczegóły na plakacie.

18 maja 2018
Czytaj więcej o: Noc Muzeów w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie