Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.

Nawigacja
Strona Główna
Wójt Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
OPS
GOKSiR
Biblioteka
Szkoły
PODR
Ikonka
Kontakt telefoniczny
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI !!!
Mapa Gminy
Punkty adresowe
Turystyka
Charakterystyka gminy
Historia miejscowości
Muzeum Hymnu Narodowego
Kościoły
Pomniki
Pomniki przyrody
Skok w naturę
Szlak Wybickiego
Baza noclegowa
Inwestycje
Azbest
Tablice informacyjne oraz foldery promocyjne
Rewitalizacja centrum miejscowości Liniewko Kościerskie
Zagospodarowanie terenów gminnych przy Jeziorze Barkocińskim
Renaturyzacja Jeziora Lubańskiego oraz oznaczenie pomników przyrody
Rewitalizacja centrum miejscowości Szatarpy
Ścieżka pieszo - rowerowa Nowa Karczma - Zielona Wieś
Wyposażenie świetlic wiejskich
Orlik 2012
Plac zabaw nad rzeką Leniwka
Kanalizacja i ujęcie wody Nowa Karczma
Ścieżka rowerowa Jezioro Łąkie - Muzeum Hymnu Narodowego
Gminna Hala Sportowa w Nowej Karczmie
Wyposażenie GOKSiR w sprzęt nagłaśniający i namiot
Środowiskowa Sala Sportowa w Lubaniu
Modernizacja boiska w Nowej Karczmie
Stadion piłkarski w Grabowie Kościerskim
Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Starym Barkoczynie
Świetlica wiejska w Skrzydłowie
Świetlica wiejska w Grabówku
Świetlica wiejska w Grabowie Kościerskim
Świetlica wiejska w Nowej Karczmie
Kanalizacja Lubań-Nowy Barkoczyn
Ujęcie wody Grabowo Kościerskie i wodociąg Jasiowa Huta
Do pobrania
Pobierz WNIOSEK
Działalność gospodarcza
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Plan Rozwoju
Pozostałe
Fotogaleria

Dyżury aptek
Przydatne strony

Szukaj
Napisz e-mail
BIP
Użytkowników Online
Gości Online: 3
Kościoły
KOŚCIOŁY W NASZEJ GMINIE
 • Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Nowym Barkoczynie
 • Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Rekownicy
 • Kościół p.w. św. Anny w Grabowie Kościerskim
 • Kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Lubaniu
 • Kościół p.w. św. Antoniego w Nowej Karczmie

 • NOWY BARKOCZYN

  Na terenie obecnej Parafii Nowy Barkoczyn historia wspomina o istnieniu dużej katolickiej kaplicy już na początku XVI wieku. Około 1600 roku ewangelicy przejęli katolicką kaplicę w Nowym Barkoczynie, którą około 1650 roku ponownie przekazali katolikom. Około 1580 roku w katolickiej kaplicy miał się zatrzymać Król Stefan Batory, który udawał się do zbuntowanego Gdańska, aby zaprowadzić tam pokój. Kiedy w 1650 roku przekazano kaplicę katolikom, ewangelicy zbudowali protestancki kościół filialny, prawdopodobnie drewniany. Kościół ten został wspomniany w zapiskach z 1772 roku. O wnętrzu kościoła wypowiedzi brak. W 1797 roku ze względu na groźbę zawalenia kościół rozebrano i w tym samym miejscu zbudowano nowy kościół ewangelicki z pruskiego muru. Ale i ten kościół zbudowany prymitywnie z pruskiego muru już w 1888 roku groził zawaleniem. Kroniki wspominają w 1891 roku, że ludziom udającym się do tego kościoła groziło niebezpieczeństwo. Kościół ten stał w okolicach obecnej szkoły w Nowym Barkoczynie. Mógłby on pomieścić około 200 ludzi, a Gmina ewangelicka liczyła wtedy około 2000 ludzi. W 1891 roku rozpoczęto budowę obecnego kościoła ewangelickiego, ale już w innym miejscu. (3kB) W roku 1897 ukończono budowę obecnego neogotyckiego kościoła ewangelickiego przy szczególnej pomocy Stowarzyszenia Gustawa, Adolfa Vereinsa. Uroczystego poświęcenia nowej świątyni dokonano w dniu 19 sierpnia 1897 roku. Przewodniczyli tej uroczystości superintendenci: Doblin z Gdańska i Dreyer ze Starogardu w asyście wielu duchownych ewangelickich i członków gminy. W uroczystej posesji pożegnano starą świątynię i w asyście wielu wiernych wyniesiono ze starej świątyni obrazy święte i inne sprzęty liturgiczne, które przeniesiono do nowej obecnej świątyni. Miejscowy duchowny otrzymał klucze nowego kościoła, który uroczyście otworzył przy śpiewie pieśni do Trójcy Świętej. (5kB) Po wejściu do kościoła miejscowy duchowny Dedlow poprosił o poświęcenie wnętrza kościoła i po tej ceremonii zakończył tę uroczystość intonując pieśń dziękczynną: "Więc dziękujcie wszyscy Bogu za tę świątynię". W okresie ostatnich 100 lat do końca II wojny światowej pracowało w parafii ewangelickiej w Nowym Barkoczynie 14 duchownych. Najwięcej wiernych w tym czasie parafia ewangelicka liczyła w 1913 roku- 2627 dusz. Ostatnim duchownym ewangelickim był ks. Roland Gross do niedawna pracujący w Lubece w Niemczech. Po roku 1945 kościół obecny ewangelicki stał się kościołem katolickim, filialnym Parafii Niedamowo i duszpasterstwo w tym kościele sprawował ks. Paweł Papenfuss do roku 1957. W dniu 1 sierpnia 1957 roku ks. biskup Kazimierz, Józef Kowalski swoim Dekretem erygował w Nowym Barkoczynie Parafię, uwzględniając prośbę mieszkańców i po zaspokojeniu potrzeb duszpasterskich w innych parafiach Diecezji Chełmińskiej. W tym bowiem roku wyświęcono w seminarium Duchownym w Pelplinie 75 kapłanów. Pierwszym proboszczem parafii był ks. Antoni Mrówczyński. W ciągu 40-lat istnienia Parafii wyremontowano wieżę i dach kościoła, kilkakrotnie malowano go, adoptowano prezbiterium do nowej liturgii, założono ogrzewanie i zabezpieczono witraże okienne. Pobudowano nową plebanię, salkę katechetyczną i Dom Pogrzebowy, i uzyskano pozwolenie na cmentarz, uporządkowano sprawy własności parafii
  Kościół w Nowym Barkoczynie

  REKOWNICA

  Świątynia „Kościół” wybudowany w roku 1904. W tym kościele nie ma wielu zabytków, lecz warto zwrócić uwagę na barokowy obraz „Ukrzyżowanie”. Od starszych ludzi można dowiedzieć się, że na tym miejscu gdzie obecnie stoi kościół - był kościół z lepianki, później drewniany i w zależności od właścicieli dóbr w Będominie. Kościół był katolicki lub protestancki. Niektórzy twierdzą, że kościół się spalił, a inni zaś twierdzą, że się rozpadł ze starości. W 1904 roku pobudowano obecny kościół od fundamentów katolicki. Parafia jest pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Do lipca 1937 roku była filią grabowa. W lipcu 1937 roku Rekownica stała się samodzielną parafią, a pierwszym administratorem był ks. Bonifacy Reszka. Ks. Reszka w październiku 1939 roku został wywieziony przez hitlerowców w stronę Skarszew i od tego czasu nie ma żadnej wiadomości co się z nimi stało. Niektórzy twierdza, że ich rozstrzelano na cmentarzu w Skarszewach. Następcą ks. Reszki został ks. Miotk Paweł (1916 - 1986), który pracował w parafii Rekownica przez 35 lat. W kościele znajdują się pamiątkowe malowidła wykonane przez Stefana Rampa z Będomina (samouk). Znajduje się również pamiątka o męczeńskiej śmierci śp. Ks Reszki w październiku 1939 roku. Przez wioskę, przy kościele przepływa rzeka Wierzyca. Znajduje się 3km od drogi głównej i 2 km od Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.
  Kościół w Rekownicy

  GRABOWO KOŚCIERSKIE

  Barokowy kościół parafialny wzniesiony przez Kartuzów w roku 1631 i przebudowany w roku 1957. Wewnątrz zachował się oryginalny barokowy wystrój z interesującym ołtarzem głównym i dwoma bocznymi obrazami Matki Boskiej. Jest to obiekt murowany, trzynawowy, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Początek dała kościołowi budowa dużej kaplicy św. Anny, ufundowanej w 1631 r. przez kartuzów (data widnieje po obu bokach portalu przy poł. wejściu do kruchty). Kościołem parafialnym stała się dopiero w 1701 r. za zezwoleniem biskupa S. Szemberka. Wyposażenie kościoła, pochodzące z czasów fundacji składa się z trzech późnorenesansowych ołtarzy pięknej roboty snycerskiej, zapewne dzieło mnichów kartuskich. W głównym ołtarzu duży obraz z pierwszej połowy XVII w. We wnęce prezbiterium znajduje się rzeźba „Ukrzyżowanie” z XVIII w. Przed kościołem znajduje się grobowiec ks. Jana Cichockiego, działacza społecznego. Kamienny mur cmentarny został zbudowany w 1819 r. i odrestaurowany gruntownie w 1925 r. Kościół znajduje się na początku wsi Grabowo ,około 10 km od Nowej Karczmy w stronę Egiertowa.
  Kościół w Grabowie Kościerskim

  LUBAŃ

  Budowę tego kościoła rozpoczęto w 1987 roku. Działkę o pow. 0,10 ha zakupiono od Urzędu Gminy w Nowej Karczmie. Kościół zbudowano z pustaków oraz drewnianej konstrukcji dachowej pokrytej blachą ocynkowaną. Wzniesiono go z ofiar wiernych i przy udziale fundatorów. Poświęcenie kościoła nastąpiło 30 czerwca 1990 roku, a patronami zostali święci apostołowie Piotr i Paweł. Od roku 2003 trwa kapitalny remont. Czas prac remontowanych w głównej mierzeje jest uzależniony od zdobywania środków materialnych.
  Kościół w Lubaniu

  NOWA KARCZMA

  W roku 1981 powstał komitet budowy kościoła, w lipcu 1984 roku kościół w Nowej Karczmie staje się kościołem parafialnym p.w Świentego Antoniego Padewskiego, w roku 1987 rozpoczęto budowę plebani. W roku 1997 założono elektryczny napęd dzwonów, a w 1998 roku założono ogrzewanie kościoła. Kościół znajduje się po prawej stronie drogi Kościerzyna – Nowa Karczma.
  Kościół w Nowej Karczmie
  Zobacz FILM
  Losowa fotografia
  Zegar
  Gospodarka odpadami
  Rozbudowa kanalizacji
  Świetlica wiejska
  Indywid. nauczania
  PO Ryby
  PROW - wod-kan.
  PROW - Odnowa wsi
  PROW - LEADER
  KAPITAŁ LUDZKI - II ed.
  KAPITAŁ LUDZKI
  Gosp. Niskoemisyjna
  Polecamy


  Szukasz pomocy

  Mapa interaktywna
  Folder gminy
  Folder gminy w pliku pdf 4,3 MB> </a></center></td>
</tr>
</table>
<table cellpadding=
  e-PIT
  Imprezy
  Info
  Godziny przyjęć
  Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 715 - 1515
  ePUAP
  Wrota Pomorza
  Fundusze EOG
  Zapytaj o fundusze