Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.

Nawigacja
Strona Główna
Wójt Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
OPS
GOKSiR
Biblioteka
Szkoły
PODR
Ikonka
Kontakt telefoniczny
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI !!!
Mapa Gminy
Punkty adresowe
Turystyka
Charakterystyka gminy
Historia miejscowości
Muzeum Hymnu Narodowego
Kościoły
Pomniki
Pomniki przyrody
Skok w naturę
Szlak Wybickiego
Baza noclegowa
Inwestycje
Azbest
Tablice informacyjne oraz foldery promocyjne
Rewitalizacja centrum miejscowości Liniewko Kościerskie
Zagospodarowanie terenów gminnych przy Jeziorze Barkocińskim
Renaturyzacja Jeziora Lubańskiego oraz oznaczenie pomników przyrody
Rewitalizacja centrum miejscowości Szatarpy
Ścieżka pieszo - rowerowa Nowa Karczma - Zielona Wieś
Wyposażenie świetlic wiejskich
Orlik 2012
Plac zabaw nad rzeką Leniwka
Kanalizacja i ujęcie wody Nowa Karczma
Ścieżka rowerowa Jezioro Łąkie - Muzeum Hymnu Narodowego
Gminna Hala Sportowa w Nowej Karczmie
Wyposażenie GOKSiR w sprzęt nagłaśniający i namiot
Środowiskowa Sala Sportowa w Lubaniu
Modernizacja boiska w Nowej Karczmie
Stadion piłkarski w Grabowie Kościerskim
Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Starym Barkoczynie
Świetlica wiejska w Skrzydłowie
Świetlica wiejska w Grabówku
Świetlica wiejska w Grabowie Kościerskim
Świetlica wiejska w Nowej Karczmie
Kanalizacja Lubań-Nowy Barkoczyn
Ujęcie wody Grabowo Kościerskie i wodociąg Jasiowa Huta
Do pobrania
Pobierz WNIOSEK
Działalność gospodarcza
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Plan Rozwoju
Pozostałe
Fotogaleria

Dyżury aptek
Przydatne strony

Szukaj
Napisz e-mail
BIP
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Ujęcie wody Grabowo Kościerskie i wodociąg Jasiowa Huta„Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Grabowie Kościerskim oraz budowa sieci wodociągowej Grabowska Huta-Szpon-Grabowo-Jasiowa Huta-Grabówko-etap II”

Zakończono przedsięwzięcie realizowane w ramach PROW 2007 - 2013 z Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” dotyczące budowy sieci wodociągowej Grabowska Huta – Szpon – Grabowo – Jasiowa Huta – Grabówko wraz z stacją uzdatniana wody w Grabowie Kościerskim. Łączna wartość inwestycji to 2 115 182,74 zł, zaś kwota dofinansowania wyniosła 1 575 680,00zł. Budowa dotyczyła rozbudowy sieci wodociągowej dla mieszkańców wsi Grabowska Huta, Szpon, Grabowo Kościerskie, Jasiowa Huta i Grabówko. Sieć została wykonana z rur PE de110 oraz PE de90. Uzbrojenie sieci stanowią hydranty przeciwpożarowe nadziemne i podziemne, odpowiednio oznakowane w terenie. W ramach przedsięwzięcia zbudowano również nowoczesne ujęcie wraz ze stacją uzdatniania wody. Powstały dwie nowe studnie głębinowe, a jedną poddano gruntownej modernizacji. W miejscu starego budynku hydroforni wybudowano obiekt wraz z urządzeniami do uzdatniania i dystrybucji wody. Przy budynku zamontowano dwa zbiorniki retencyjne do gromadzenia zapasu wody o łącznej pojemności 100cm3. Wykonano nowe ogrodzenie, a cały teren ujęcia został zagospodarowany i utwardzony kostką brukową. Woda po poddawaniu aeracji - napowietrzeniu, następnie filtracji – odżelazienie i odmanganienie w złożu kwarcowym i katalitycznym oraz retencji, tłoczona jest do sieci wodociągowej poprzez system pomp. Praca stacji uzdatniania wody nadzorowana jest przez system mikroprocesorowy z automatycznym powiadamianiem GSM.
W trakcie prac

Zrealizowana inwestycja
Zobacz FILM
Losowa fotografia
Zegar
Gospodarka odpadami
Rozbudowa kanalizacji
Świetlica wiejska
Indywid. nauczania
PO Ryby
PROW - wod-kan.
PROW - Odnowa wsi
PROW - LEADER
KAPITAŁ LUDZKI - II ed.
KAPITAŁ LUDZKI
Gosp. Niskoemisyjna
Polecamy


Szukasz pomocy

Mapa interaktywna
Folder gminy
Folder gminy w pliku pdf 4,3 MB> </a></center></td>
</tr>
</table>
<table cellpadding=
e-PIT
Imprezy
Info
Godziny przyjęć
Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 715 - 1515
ePUAP
Wrota Pomorza
Fundusze EOG
Zapytaj o fundusze