Gdzie szukać pomocy ?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Gdzie szukać pomocy ?
Dbając o dobro mieszkańców gminy Nowa Karczma przygotowaliśmy wykaz miejsc pod nazwą „gdzie szukać pomocy” w sytuacjach kryzysowych. Mamy nadzieje, że ułatwimy Państwu pozyskiwanie wiedzy o placówkach, instytucjach i stowarzyszeniach świadczących pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, wychowawczych, bytowych oraz problemów wynikających z różnego rodzaju uzależnień. Staraliśmy się przedstawić miejsca prowadzące swą działalność niedaleko naszej gminy jak również podajemy ogólnopolskie numery telefonów zaufania, gdzie anonimowo można szukać pomocy.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie
83-404 Nowa Karczma ul. Kościerska 9a
tel. 58 680-06-47


2. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Nowej Karczmie
83-404 Nowa Karczma ul. Kościerska 9a
tel. 58 680-06-47


3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Karczmie
83-404 Nowa Karczma ul. Kościerska 9a
tel. 58 680-06-47


4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie
Punkt Interwencji Kryzysowej
83-400 Kościerzyna, ul. Krasickiego 4
tel. 58 681-53-87, kom. 784-135-009 od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 -18:00


5. Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie
83-400 Kościerzyna, ul. Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców 2,
tel. 58 680-32-00


6. Posterunek Policji w Liniewie
83-420 Liniewo, ul. Wiśniowa 2
tel. 58 687-80-97


7. Prokuratura Rejonowa
83-400 Kościerzyna, ul. Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców 1
tel. 58 686-47-98


8. Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie
83-400 Kościerzyna, ul. Dworcowa 2
tel. 58 686-32-97


9. Zespól Kuratorskiej Służby Sądowej (w sprawach rodzinnych i nieletnich)
83-400 Kościerzyna, ul. Dworcowa 2
tel. 58 686-65-71


10. Poradnia Uzależnień
83-400 Kościerzyna, ul. Skłodowskiej - Currie 7
tel. 58 680-24-76
Poniedziałek – 7:30 – 15:00, Wtorek 11:00 – 16:00, Środa 10:00 – 15:00, Czwartek 7:30 – 15:00, piątek – 10:00 – 15:00

11. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku
80-142 Gdańsk, ul Zakopiańska 37
tel. 58 301-51-32 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00


Ogólnopolskie Telefony zaufania:

1. Poradnia telefoniczna dla osób w kryzysie emocjonalnym czynna 7 dni w tygodniu
w godz. od 14:00 do 22:00.
tel. 116 – 123 - bezpłatny


2. „Niebieska Linia” - dla ofiar doznających przemocy
tel. 801-120-002 od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 - 22:00


3. Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
tel. 800-121-212 bezpłatne połączenie z tel. stacjonarnego od poniedziałku do
piątku w godz. 8:15 - 20:00

4. Telefon zaufania Fundacji Dzieci Niczyje
tel. 116 -111 połączenie bezpłatne z każdego telefonu


5. Policyjny telefon zaufania
Tel. 800 120 226 czynny w godz. 9:30 - 15:30 , a od 15:00 do 9:00 włączony automat, linia bezpłatna z telefonów stacjonarnych